Wat geloven we?

 

We willen kerk van Jezus Christus zijn. Dat betekent dat Hij voor ons centraal staat. De bijbel vertelt ons van zijn komst in de wereld en van zijn lijden; van zijn dood voor onze zonden en van zijn opstanding uit de dood. Daardoor heeft Hij de weg vrij gemaakt naar God. Zo mogen we God, onze Schepper, weer kennen. Geloven betekent voor ons dat we antwoord geven op deze goede boodschap van Gods liefde voor mensen.

 

Kerk van Jezus Christus zijn betekent dan ook dat we Hem willen volgen. We willen leven uit zijn liefde. We willen er zijn voor de mensen om ons heen.

 

Elke zondag komen we samen om God te eren en om elkaar te ontmoeten. Wie ons kerkgebouw binnenloopt, zal zien dat het kruis centraal staat met op de tafel een opengeslagen bijbel. Daarmee willen we zichtbaar maken dat de bijbel voor ons van levensbelang is. Daar willen we naar luisteren en handelen.

 

We zien als kerk uit naar de tweede komst van Christus. Nu leven we nog in bezet gebied. We zijn bepaald niet volmaakt. Maar dan zal Hij alle machten overwinnen.

 

Wat wij als kerk geloven is samengevat in verschillende belijdenissen. De Apostolische Geloofsbelijdenis (uit de 4e eeuw na Christus) hebben we gemeen met alle christelijke kerken. Als kerk die voortkomt uit de Hervorming van de 16e eeuw vinden we ons geloof verder verwoord in onder meer de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Heidelbergse Catechismus.

 

Geloof

Kerkdiensten

zondag 28 mei Pinksteren

10.00 ds. J.J. Lof

zondag 4 juni

Heilig Avondmaal

10.00 ds. J.J. Lof

 

Lees meer:

Kerkdiensten

 

Volg de diensten via:

Kerkdienstgemist.nl

 

Activiteiten

Kijk eens naar de vogels. Ze zaaien niet, ze maaien niet en ze bewaren geen voorraden in schuren. Jullie hemelse Vader geeft ze te eten. Jullie zijn toch veel belangrijker dan de vogels? (MattheĆ¼s 6:26,)

Ooipoortkerk © 2013